Metoden

Flygblad 1 2016

Borsttvätt av båtbotten i vattnet

är en giftfri antifoulingmetod som ersätter behovet av bottenmålning på våren och tvätt av båtbotten vid höstupptagningen.

Före:                                                                                  Efter:

       

 

Problemen:

 

1. Det pågår en årlig havsmiljökatastrof i Sveriges hav och sjöar.

Drygt 500 000 liter giftig bottenfärg läcker biocider i havsmiljön.

Läckaget kommer från den bottenfärg som målas på våra båtar, år efter år. 

 

2. Ett tråkigt, obekvämt och ohälsosamt arbete utförs under båten varje vår

och höst: tvätta, slipa, måla, skrapa och så tvätta igen.

 

3. Det kostar mer och mer att hålla skrovet rent från beväxning med bottenfärg. Det ställer höga och dyra krav på uppsamling och rening på hösten.

 

Lösningen:

 

Sluta bottenmåla! Tvätta istället!

Du behöver inte ta bort den gamla färgen. Den utgör bara ca 5% av problemet och det problemet är helt borta efter 3 års bottentvätt hos BoatWasher.

Köp nu tvättbiljetter istället för bottenfärg och rädda havsmiljön och få samtidigt ett bekvämare och billigare båtliv.

 

 

Det blir:

 

Miljövänligare,

90-100% av giftläckaget från en båtbotten stoppas inom ett år,
100 % inom 2-3 år (beroende på typ av beläggning på skrovet), tack vare att:

• Båtägaren slutar att bottenmåla sin båt.
• Vi endast tvättar båtar som inte bottenmålas med giftfärg.
• Vi samlar upp tvättrester i en uppsamlingsbassäng under båttvätten.
• Vi regelbundet suger upp tvättresterna i bassängen och lämnar dessa till miljöstation.
• Vi inte använder några rengöringsmedel, endast mekanisk rengöring.

BoatWasher verkningsgrad copyright 4

 

Bekvämare

Båtägaren slipper arbetet med att bottenmåla på våren och bottentvätta på hösten. Många timmars obekvämt och hälsovådligt arbete ersätt av båtturer till båttvätten var 3:e till var 6:e vecka under sommaren. Tvättningen tar ca 15 minuter.

 

Billigare

Det är billigare att hålla båtskrovet rent genom att regelbundet borsttvätta än att få skrovet slipat och målat på våren och tvättat vid höstupptagningen. Båtägaren slipper kostnader för bottenfärg, penslar, tejp, slippapper mm, målning och hösttvätt vid upptagningen på hösten.

 

Läs och lyssna till nöjda kunder på BoatwasherReferenser

 

 

 

 

 

 

Fakta:

Change Antifouling. 2014 – Bland båtborstar och båtfärger. 

 

ÖSTKUST

82 % av alla båtägare båtbottenmålade sin båt säsongen 2012.

Ungefär En av tre båtägare använder giftigare färg än tillåtet. 20 % vet inte vilken färg som används. 2,5 procent väljer biocidfria färger.

10 % har besökt en borsttvätt under sommarsäsong 2012. 10 % har luft och högtrycksspolat sin båt.

46 % är positiva till en mekanisk rengöring.

65,5 % vill ha en mekanisk anläggning på max 30 minuters anvstånd.

48 % kan tänka sig att betala upp till 300 för att mekaniskt rengöra båten. 31 % Upp till femhundra kr.

85 % är positiva till att prova alternativa metoder.

 

VÄSTKUST

95 % av alla båtägare på Västkusten bottenmålar sin båt. Av dem är de 70 % använder färger godkända för enbart västkusten. Och 50 procent av de totala tillfrågade som använde de allra giftigaste färgerna med höga och medelhöghaltig kopparbaserad färg. 10 % använde icke godkänd fartygsfärg. 15 % visste inte vilken färg de använde. Östbruksfärger och biocidfria färger används knappt på västkusten.

Ca 10 % har högtrycksspolat sin båt under sommarsäsongen 2012.

39 % kan tänka sig att använda mekaniska metoder för att göra skroven rena.

53,5 % vill ha en mekanisk anläggning på max 30 minuters anvstånd.  30,5 % en timme.

31 % är beredda att betala upp till 200 kr för mekanisk tvätt, men majoriteten  (40  %)  kan tänka sig att betala ända upp till 500 kr.

80 % positiva till alternativa metoder istället för kopparbaserad färg.

 

PS

Köp tvättbiljett istället för bottenfärg www.boatwasher.se/biljett 

Saknar du en BoatWasher nära dig? Låt oss öppna en ny https://boatwasher.wordpress.com/var-vill-du-ha-din-boatwasher-batbottentvatt/

DS