Färre stationer öppna 2020

Bäste båtägare och kund

Effekten av Coronaviruset drabbar oss alla tyvärr och osäkerheten om när livet åter kan bli mera normalt är stor.  De flesta små och medelstora företagen kämpar med sin överlevnad och vårt företag är dessvärre inget undantag. För att ändå försöka upprätthålla någon service under säsongen 2020 kommer några färre stationer att vara öppna.

Vi kommer löpande uppdatera vår hemsida med vilka stationer som är öppna. Vänligen kontrollera på vår kartsida  www.boatwasher.se/karta för att få aktuell information.

Vi beklagar de besvär detta eventuellt innebär för dig.

Vänligen

BoatWasher / Rolf Elliot