Beräkning av årligt giftläckage från båtbottenfärger i Sverige

Ca 500 000 kg båtbottenfärg läcker varje år gift i svenska hav och andra vattendrag.

Det finns i Sverige ca 880 000 fritidsbåtar i sjödugligt skick. 

Av dessa bottenmålas ca 24 % dvs 211 400 båtar. 

I snitt behövs det varje år ca 2-2,5 lit färg per båt vilket ger ca 500 000 liter färg. 
Till detta ska läggas båtar i yrkesmässig trafik som är större och får använda giftigare färger.

Ungefär 80% av läckaget går i vattnet under säsongen och 20% hamnar på land vid hösttvättningen.

Vi har i våra beräkningar utgått från Båtlivsundersökningen 2010 och Hempels färgåtgångstabell.

Se även www.kemi.se och forskningsrapporten www.changeantifouling.com