Elproblem – Felsökning

Om båttvätten inte går igång (elmotorn som driver hydraulpumpen går inte igång) kan en anledning vara att den inte får ström.

Gör såhär

 1. Meddela kunder i kön att det är driftstopp och att vi håller på att felsöka. Säg att det kommer vara stopp ca en timme, men att vi, i bästa fall, kan lösa problemet snabbare, likväl som att det kan komma att ta längre tid.
 2. Kontrollera om jordfelsbrytare eller motorskydd lösts ut. Om så är fallet, slå på dessa igen och försök starta elmotorn igen.
 3. Om detta inte löser problemet, meddela kundtjänst att det är driftsstopp. Då kan kundtjänst meddela kunder i kön om driftstoppet och status för det, samt förvarna tekniker om att vi kanske behöver hjälp.
 4. Påbörja felsökning och problemlösning själv enligt nedan. 
 5. Kan du inte finna källan till problemett inom en kvart så kontakta jourhavande tekniker för hjälp. 
 6. Fortsätt felsökning och felavhjälpning själv tills du får hjälp.
 7. Förhandla till dig mer tid hos de kunder som står först i kön.
 8. Meddela kundtjänst då och då om status för felavhjälpningen som i sin tur meddelar kunder längre bak i kön.

Felsökning

 1. Kolla om det finns el ombord på båttvätten genom att kolla om:
 2. högtryckssprutan startar eller 
 3. kompressorn startar
 4. Om dessa INTE startar är det sannolikt en jordfelsbrytare som lösts ut.
 5. Om dessa startar finns det el ombord på båttvätten, men maskinens jordfelsbrytare eller motorskyddet har lösts ut.
 6. Slå då på utlösta jordfelsbrytare, säkringar eller motorskyddet och försök starta maskinen igen.
 7. Om jordfelsbrytare mfl löser ut igen är det sannolikt ett större problem och tekniker behöver komma och hjälpa dig. Meddela då kundtjänst att det blir ett längre driftsstopp.
 8. Om högtrycksspruta eller kompressor INTE startar. Leta då upp jordfelsbrytaren som sitter på matningen av ström till maskinen  genom att följa kabeln tillbaka från maskinen (oftast sitter den i ett elskåp på bryggan eller i land).
 9. Har jordfelsbrytaren lösts ut, så försök slå på den igen.
 10. A. Stannar den i påslaget läge så har du ström framåt i kabeln och du kan försöka starta maskinen. B.Löser den ut så är det ”jordfel” någonstans längs kablar och kontakter.
 11. Om B behöver du följa kablarna från jordfelsbrytaren ända in i båttvätten och kontrollera att det inte är någon skada på, eller fukt i kablar och kontakter. Om fukt eller skada, försök få bort fukten genom att öppna, skaka ur, torka ur eller spraya med 556 och laga skador så att strömmen kommer fram utan att krypa över fuktiga ytor så att det blir kortslutning igen och jordfelsbrytaren löser ut. När detta är fixat. Försöka starta maskinen igen. 
 12. Om B uppstår igen. Gör om hela proceduren tills du får fram el till maskinen.
 13. Om A och elmotorn till hydraulpumpen ändå inte går igång, öppna elskåpet i manöverkonsollen.
 14. Kontrollera att alla komponenter är rena torra och oskadade samt att alla strömbrytare är påslagna /i läget On eller 1, oftast röd signalfärg, som visar att ström är påslagen.