Fakta i korthet Boatwasher

BoatWasher bedriver ett havsmiljöarbete för att stoppa giftläckaget från båtbottenfärger och samtidigt göra båtägandet enklare och billigare.

Den som väljer BoatWasher istället för bottenfärg spar sin tid, sin hälsa, sina pengar och havsmiljön. Detta är möjligt tack vare att BoatWasher bygger ett nät av BoatWasher-stationer i hav, sjöar och floder. BoatWasher är ett giftfritt antifouling-koncept som ersätter både behovet av målning med giftiga bottenfärger och tvätt av båtbotten på land.

Hitintills har BoatWasher stoppat giftläckaget från drygt 3 500 båtar i Sverige. Dvs stoppat användningen av ca 7 000 liter bottenfärg, reducerat antal ohälsosamma och obekväma arbetstimmar till ett minimum och sparat 1000-tals kronor för många båtägare. 

Konceptet består av tre delar:

1. Metod som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och billigare för båtägare, båtklubbar, varv och marinor genom att båtägaren kan sluta använda giftiga båtbottenfärger, www.boatwasher.se/metoden

2. Tillverkning, försäljning, uthyrning, service och underhåll av en effektiv och lätthanterlig båtbottentvättmaskin för segel- och motorbåtar upp till ca 40 meters längd. Anpassningsbar för olika hamnar, www.boatwasher.se/maskinen

3. Båttvättkoncept för drift av båtbottentvättstation dvs biljettförsäljning, betal- och bokningssystem, marknadsföring, se www.boatwasher.se/bwsmk

Visionen

BoatWasher AB:s vision är att att det ska bli möjligt för båtägare i hela världen att bekvämt och till rimlig kostnad hålla sina skrov rena från beväxning utan att använda giftiga båtbottenfärger.

Planen

BoatWashers plan är att bygga upp ett nät av båtbottentvättstationer, i hav, sjöar och floder, som kan erbjuda tjänsten bottentvättning på ett för båtägaren attraktivt sätt.

Ett första etappmål

Ett av BoatWasher:s mål är att starkt bidra till att det byggs ett nät av båttvättstationer längs Sveriges kuster så att en majoritet av Sveriges båtägare kan sluta bottenmåla och därmed få ett bekvämare båtliv samt förhindra spridning av giftiga färger i hav och sjö, www.boatwasher.se/mal.

Boatwasher Sweden AB ­- Team

Den dagliga verksamheten bedrivs från kontoret i Saltsjöbaden. Verksamheten bedrivs med modernt IT-stöd och ”molnet-lösningar” som möjliggör för samtliga medarbetare och partner att samarbeta effektivt oavsett var man befinner sig. Tillverkning och sammansättning sker idag i Stockholm. Komponenter köps huvudsakligen i Sverige, Danmark och Tyskland.

VD, försäljning och marknadsföring:

Odd Klofsten (ägare)
– Entreprenör, projektledare, marknadsförare med erfarenheter från både drift av varv/marinor (Svenska kryssarklubben Malma Kvarn, Värmdö och Vikingarnas Segelsällskap, Djurgården, Stockholm) samt försäljning och marknadsföring mot konsumenter och B-t-B (Bonnier Affärsinformation, Dagens Industri m fl) Se även www.linkedin.com/in/oddklofsten/

Styrelseordförande, ekonomi och finansiering

Rolf Elliot (ägare)
– Ekonom med mångårig erfarenhet från ekonomifunktioner på större bolag, däribland Digital Equipment Corp. Därefter entreprenör med egen verksamhet inom marinservice och försäljning av båtar.

Tillverkning och produktutveckling:

Rolf Elliot och Odd Klofsten
Tillverkning och produktutveckling sker i samarbete med legotillverkare, specialister och komponentleverantörer huvudsakligen i Stockholmsområdet.

Stationsdrift

Vi rekryterar varje sommar stationsansvariga, se www.boatwasher.se/jobb

Etablering, installationer och service:

Bo Sandelius

– Entreprenör, teknisk problemlösare och hantverkare med lång erfarenhet från marina verksamheter. Bo var den förste i Sverige som köpte och startade en båtbottentvätt (1997). Bo är den som ansvarat för de flesta av Boatwashers installationer av båtbottentvättar.

Boatwasher Sweden AB konstruerar, tillverkar, säljer, hyr ut och driver båtbottentvättar

Produktutveckling och konstruktionsarbete sker i nära samarbete med båtägare, stationsinnehavare och konstruktörer. För att säkerställa högsta kvalitet sker sammansättning, tillverkning av vissa delar, komponentinköp i egen regi. Endast utvalda leverantörer anlitas för respektive tillverkningsmoment och leverans av komponenter. Huvudsakliga komponenter är borstar, hydraulik och flytblock och rostfritt stål av högsta kvalitet.

Sedan starten 1996 har BoatWasher etablerat 15 BoatWashers. Sedan 2014 driver BoatWasher båttvättar i egen regi (BW).

Söderhamn
Vaxholm Norr (BW)
Vaxholm Söder
Stocksund (BW)
Lidingö
Kvarnholmen (BW)
Fisksätra (BW)
Saltsjöbaden (BW)
Ingarö
Nynäshamn (BW)
Trosa (BW)
Västervik
Stenungsund (BW)
Smögen (BW)

Planerade etableringar visas som ”soluppgångar” på vår karta.
Metoden bottentvätt är i sin linda och alla som på något sätt bidrar till att båttvättstationer gör en pionjärinsats för havsmiljön och ett bekvämare båtliv. Det krävs stora informationsinsatser för att ändra båtägares beteende varför ca 50% av BSAB:s marknadsförings- och försäljningsbudget läggs på att skapa kännedom om metoden bland båtägare. Resterande 50% används för att finna lämpliga platser för båttvättar och former för drift och ägande av dessa.

Historik, utveckling och resultat.

Grundaren Gustaf Otto Douglas har sedan 1996 bedrivit ett intensivt lobbyingarbete för att öppna ögonen hos båtägare och marina branschen för alternativa metoder till bottenmålning.Den första BoatWashern i Sverige startades 1997 och drevs av Bo Sandelius.

I samarbete med Håll Sverige Rent öppnades sedan båttvättstationer i Nynäshamn (2000), Trosa (2005) och Lidingö (2008). Totalt har 23 borsttvättsstationer öppnats i Sverige. Av de ca 3 000 båtägare i Sverige som har slutat bottenmåla och anammat metoden bottentvätt tvättar ca. 90 % sina båtar i en BoatWasher båtbottentvätt.

Våren 2010 rekryterades Odd Klofsten till ny försäljnings- och marknadschef. Våren 2011 gick Gustaf Otto Douglas i pension och Odd Klofsten tog över som VD. Sedan nystarten 2010 har fyra nya stationer öppnats, tillverkning flyttats från Finland till Sverige och fler kompetenser knutits till företaget. Detta har bl.a. möjliggjort ett stort produktutvecklingssprång och avsevärt förbättrad kvalitet samt kortare leveranstider.

BoatWashers viktigaste resultat är antal liter biocidbaserad bottenfärg som stoppats från att läcka i havsmiljön. Därefter kommer nöjda kunder samt marknadsmässig ersättning till medarbetare, leverantörer och de som tar finansiell risk i detta projekt.

Bokslut alla bolag2015

Kommentarer till resultatutvecklingen ovan:

2010-2011 Startade vi egen tillverkning av borsttvättar i Sverige och sålde snabbt 4 st. 2012 missuppfattade Hav- och vattenmyndigheten metoden borsttvätts miljönytta jämfört med hösttvätt på spolplatta vilket nästan tvingade alla etablerade BoatWashers att stänga verksamheten. Genom intensivt och hårt informationsarbete mot myndigheter, miljöorganisationer och fritidsbåtsbranschen lyckades vi få dessa förstå att BoatWashers STOPPAR giftläckaget från de båtar som anlitar BoatWasher. Nu går det åt rätt håll på rätt sätt. Anledningen till att vi inte tagit ut några löner är att det är ett billigt sätt att finansiera investeringen. Lönsamheten kommer när fler båtägare insett fördelarna med att bottentvätta eller lagstiftarna förbjudit biocider i bottenfärg.

Klicka på bilden för att få komplett info om BoatWasher från ”allabolag.se”

PS

Köp tvättbiljett istället för bottenfärg www.boatwasher.se/betala

Saknar du en BoatWasher nära dig? Låt oss öppna en ny www.boatwasher.se/nybattvatt

DS