Finansiering / Sätt att starta en BoatWasher-station

1. Köp en egen BoatWasher

eller

2. Hyr/Leasa en egen BoatWasher.
Vi samarbetar bl.a. med SG Finans när det gäller leasing av BoatWashers.

eller

3. Vi hyr plats i er hamn och sköter allt (juni-oktober).
När vi samlat ca. 200 båtägare kring er hamn som vill bottentvätta istället för att bottenmåla så sätter vi ut en borsttvätt i er hamn. Läs mer på www.boatwasher.se/forslag

4. Sondera bland våra modeller www.boatwasher.se/maskinen.

5. Kontakta oss för offert eller info 0705 784 124, info @ boatwasher.se

LOVA-Bidrag, 50%
För icke kommersiella verksamheter finns det bl.a. möjlighet att ansöka om ett 50%-igt investeringsbidrag. Läs mer om LOVA-bidrag på www.lansstyrelsen.se/

EU-bidrag – Lantbruksstöd för start av båttvätt, 30%.
För er som vill starta en båttvätt i landsorten eller i skärgården. Till en båttvätt kan utgå startbidrag om 30% av investeringen. Läs mer på www.jordbruksverket.se.

Du kan också tala direkt med Din länsstyrelse. Där finns sakkunnig hjälp.