Frågor och svar

Hur förbereder jag bäst min båt om jag vill övergå till borsttvättning? Måste jag skrapa och slipa helt rent från gammal färg? Hur gör jag med småskador och böldpestporer?

Du behöver inte avlägsna gammal hård färg, men se gärna till att tvätta skrovet riktigt rent innan sjösättning så att du fått bort all löst sittande färg inklusive självpolerande lös  färg. Skulle någon färg ändå lossna när skrovet borstas rent så hamnar det i uppsamlingsbassängen för vidare transport till miljöstation. Läs mer på www.boatwasher.se/tvattrad 

Du kan också optimera båtens fartegenskaper och bränsleekonomi genom att skrapa rent, laga skador och måla med hård och slät färg. Målar du med en bra epoxyfärg så blir båten dessutom tät och därmed ackumuleras inget vatten i laminatet.

Vi vill gärna utveckla svaret på dina frågor lite mer så läs gärna vidare:

Båtplast kan naturligtvis få mekaniska skador, t ex vid grundstötning.
Böldpest är ett annat båtägargissel som bland annat beror på vatten.

Glasfiberarmerad polyesterplast är inte ett vattentätt material. Genom fenomenet osmos sugs vattenmolekyler genom gelcoaten och vidare in i plastskrovet när båten ligger i sjön. Om båten tas upp för sent inför vintern och således inte hinner torka ordentligt, finns det risk för frostsprängningar men detta är egentligen inte böldpest.

Vattenabsorption gemom osmos är normalt och är för det mesta inget problem, men om det finns en ficka mellan gelcoat och laminat så bildas en vattenansamling som expanderar och skapar ett tryck på flera atmosfärer. Då uppstår en blåsa som så småning spricker. Pest!

Ett annat fenomen är att vatten kan reagera med komponenter i polyesterplasten om den t ex är ofullständigt härdad. Tryck uppstår och plasten degenererar. En doft av ättika ur spruckna blåsor är ett typiskt tecken. Pest!

Hur lagar man då pestblåsor och andra mindre skador?

Vindile varv i Göteborg förordar följande arbetsgång:
Först vattensandblästrar man noggrant bort alla blåsor. Därefter skall båten torka. Detta kan ta från några dagar upp till ett par månader. Fuktmätning ger besked om vad som händer.

När båten är torr är det dags för epoxispackling. Spackla och slipa i flera omgångar beroende på hur stora skadorna är. Lägg sedan på minst två lager specialepoxi. Slipning måste ske mellan varje lager för att få bra fäste. Lägg därefter på ett lager klisterepoxi för att bottenfärgen skall fästa ordentligt.

Vår kommentar: Vi som borsttvättar våra båtar lägger naturligtvis inte på någon bottenfärg, hellre ett epoxylager till. Fyra lager epoxygrundfärg ger en hård, slät och VATTENTÄT (osmossäker) bottenmålning.
——————————–
Om det ”bara” rör sej om en gelcoatskada så förordar Sandström Båtar i Kåge följande arbetsgång:
Se till att det är torrt och gärna rumstemperatur vid lagningstillfället. (Fukt neutraliserar härdare vilket hindrar spacklet från att härda ut.)

Slipa upp skadan noggrant för att få bort skadad gelcoat och ge det nya spacklet god vidhäftning.
Blanda inte mer spackel än du tänker använda för tillfället. Fyll skadan med gelcoatspackel.

 

Måste jag ta bort all bottenfärg innan jag övergår till att bottentvätta?
1. Gammal hård bottenfärg – Nej
2. Gammal självpolerande bottenfärg:
– I Bohuslän – JA.
– I Östersjön – NEJ.
Färgrester som lossnar under borsttvättningen samlas upp i en bassäng under båttvätten.

Av miljöskäl ska man dock inte tvätta en båt som bottenmålats inför innevarande säsong.

Har du skrubbat och/eller högtryckstvättat båten så har du minskat friktionen i vattnet rejält och så är du välkommen till närmaste båttvätt när påväxningen har börjat.