BoatWasher stödjer Initiativet Hållbara Hav sedan 2014

Diplom Hållbara hav 2016

Diplom Hållbara hav 2015

Diplom Hållbara hav 2014

www.hallbarahav.nu/