Hundudden

Koordinater: 59.332054, 18.152925
Kartlänk: BoatwasherHundudden
Kartdata ©2016 Google

Mått på tvättbara båtar, ca:

Längd 20m
Bredd 5 m
Djup 2,5 m…… för detaljerad information om vilka båtar som kan tvättas läs http://www.boatwasher.se/tvattbara-batar/

Tvättregler för Hunduddens båtbottentvätt:

  1. Skrov med TBT i gamla färglager – NEJ
  2. Skrov bottenmålat med biocidbaserad färg inför säsongen – NEJ
  3. Skrov bottenmålat med biocidfri färg inför säsongen – JA
  4. Skrov som ej längre bottenmålas, men som har gammal bottenfärg kvar – JA
    (Vi har uppsamlingsbassäng och lämnar tvättrester till miljöstation)
  5. Giftfritt skrov (aldrig målat med biocid eller avgiftat) – JA

Välkommen!

/Vi ombord på BoatWasher 🙂

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.