Kapacitet

Varje BoatWasher båtbottentvätt kan hålla ca 1 500 båtar fria från beväxning, hela säsongen.

Sommaren 2017 finns det 13 BoatWashers i Sverige med en kapacitet att stoppa giftläckaget från ca 39 000 liter bottenfärg och spara 10 000-tals timmars obekvämt och ohälsosamt arbete för båtägare.

Tvättbehov per båt och år:

Tvättsäsong östkust:

  • Juli-Oktober
  • ca 3 tvättningar/år

Tvättsäsong västkust:

  • Juni-Oktober
  • ca 4 tvättningar/år

Förutsättningar för en BoatWasher-station:

3-4 tvättningar per timme, (ca 3,5tvättningar/tim)

Öppet 08.00 – 20.00 = 12 timmar/dag

7 dagar i veckan = 84 timmar/vecka

4,2 veckor/mån = ca 353 timmar/månaden

= ca 1200 tvättningar/månad

En säsong, 4 månader = ca 4 800 tvättningar

3 tvättningar per båt = 1 600 ca båtar (Västkust: ca 1 200 båtar)

BoatWasher båttvättstationer i Sverige:

13 stationer x ca 1500 båtar/station = ca 19 500 båtar per säsong.

Färgbehov: ca 2 liter/båt och år.

Med kapacitet att stoppa 39 000 liter bottenfärg.

Läs mer om BoatWashers miljönytta här…

 

Sjösätt utan att bottenmåla. Välj BoatWasher-station här