BoatWasher stödjer KSSS ungdomsverksamhet genom att sponsra KSSS Network

BoatWasher sponsrar KSSS Network i fem år med start 2017.

KSSS och BoatWasher har den gemensamma målsättningen och intresset att främja segelsporten och bidra till en förbättrad havsmiljö avseende minskat giftläckage från båtbottenfärger.  http://www.ksss.se/partners/ksss-network/