Maskinen: BoatWasher Swede MS Float

Effektiv, snabb och enkel tvättprocess

 1. Båtägaren kan själv tvätta sin båt efter kort instruktion.
 2. Båten krokas fast i fören och vinschas fram och tillbaka över de roterande borstarna.
 3. Hastighet: 3-4 tvättar per timme beroende på båtlängd (ca 30 meter båt per timme)
BoatWasher Stenungsund 2016:

 

BoatWasher Limhamn 2017:

 

BoatWasher Fisksätra 2015 mfl:

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

BoatWasher Vaxholm 2008:
 BoatWasher Swede 300M Twin Float, Vaxholm, 2008

Tvättbara skrov, kölar, drev, axlar och utombordarmontage:

Maskinen 1Maskinen 2maskinen 3

Såväl långkölade som fenkölade, och segelbåtar med utanpåliggande roder, kan tvättas.

 

maskinen 4maskinen 5maskinen 6maskinen 7

Även de flesta ving- och bulbkölar upp till ca 40cm bredd kan tvättas.

 

maskinen 8maskinen 9maskinen 10

Rak, fast propelleraxel är i de flesta fall inget hinder.  Två eller fler utombordare hindrar inte bottentvätt.  Flera axlar hindrar endast tvätt av sista biten på skrovet.

 

 

 BoatWasher-stationer med denna modell

 

Söderhamn, Stocksund, Lidingö, Svindersviken, Fisksätra, Saltsjöbaden, Trosa, Stenungsund och Smögen, se www.boatwasher.se/karta

 

Tar liten plats – Är enkel att placera.

 • På bryggnock, mellan y-bommar, längs brygga eller mobil.

 

br_550_bryggnock_L
På bryggnock

 

br_550_mellan-bommar
Mellan y-bommar

 

br_550_langs_brygga
Längs brygga A

 

br_550_egen_bryggsida
Längs brygga B

 

br_550_friflytande
På svaj/mobil

 

 

Tättslutande uppsamlingsbassäng

 1. Med automatisk självförslutande och skrovanpassande port för minimalt vattenutbyte vid in- och utfart.
 2. Trattformad bassängbotten, släta bassängsidor och inga hindrande ramverk för effektiv styrning av tvättrester till pumpgrop.
 3. Pumpgrop i mitten på bassängen med slanganslutning för enklare slamsugning.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den största miljönyttan med BoatWasher:s metod och maskin är den beteendeförändring som uppnås då båtägaren väljer BoatWasher istället för bottenfärg. I och med båtägarens beslut att sluta bottenmåla sin båt så stoppas all tillförsel av nytt gift till båtens skrov. 

Båtägarens beteendeförändring i sig stoppar ca 90% av giftläckaget från skrovet redan första säsongen och bassängen stoppar ytterligare ca 5% av giftläckaget (Ca 5% läcker från den gamla färgen under säsongen). Efter ca 3-4 års bottentvättande är skrovet i princip giftfritt. Läs mer om miljönyttan med borsttvätt här....

 

Välj mellan tre båt-bredder:  400 / 500 / 600 cm

Modell Maxmått båt: Längd Bredd Djup
 BW Swede 400  14 (28) m  4 m  2,2 – 2,6 m
 BW Swede 500  17 (34) m  5 m  2,2 – 2,6 m
 BW Swede 600  20 (40) m  6 m  2,2 – 2,6 m

 

Kom igång på en dag

Båttvättarna är enkla att placera och går snabbt att starta upp.
Väl på plats vid bryggan och 3-fas-handsken i elkontakten är det bara att köra igång.

 

Enkel att serva och vinterförvara

Lyfts upp med kran på ca 15 minuter.
Float-modellen kan dras upp via båtramp/slip.

 

 

Vinterförvaring:

Lämna kvar i vattnet om det finns möjlighet att hålla isfritt eller torrsätt ch gör service enligt nedan och täck med pressenning.

 

Service:

1. Torrsätt de delar som ska servas med flottörer, med kran eller dra upp hela båttvätten på slip/ramp.
2. Tvätta med högtryckspruta.
3. Gör service enligt manual.
a. Byte av hydraulolja
b. Kontroll av mekanik, flytkroppar, chassi, el mm.
4. Rulla eller lyft åter på plats.
.

Ladda ner produktblad:
BoatWasher Swede FLOAT – Produktblad ver 170310

 

 

Varianter/modeller:

 • Förtöjning: Float (se ovan)  eller  Fixed (nedan)
 • Bredd på båtar som kan tvättas: 400 / 500 / 600 cm
 • En eller två borstrader: Twin / Single
 • Kan tvätta både motor- och segelbåtar: M/S
 • Kan enbart tvätta motorbåtar: M

 

Fixed

 

 

Läs mer på www.boatwasher.se/fixed

 

Twin resp. Single

BoatWasher Float & Fixed

 

M resp. M/S

Utan kölborste = Tvättar enbart motorbåtar (M).

Med kölborste = Tvättar både segel- och motorbåt (MS).

Modeller av båttvättar - Boatwasher Swede png.png