Båtbottentvättmaskinen BoatWasher Swede MS Float

BoatWasher, borsttvätt, båtbottentvätt, green antifouling (1)

Effektiv, snabb och enkel räddare av havsmiljön och samtidigt en uppskattad och lönsam tjänst för båtägare.

 1. Maskinen har kapacitet att ersätta den årligt återkommande användningen av ca 3 000 liter biocidbaserad bottenfärg eller bottenfärg på motsvarande ca. 1 500 båtar.
 2. Båtägaren kan själv tvätta sin båt efter instruktion och några timmars övning eller så låter man en maskinist köra båtbottentvätten.
 3. Båten krokas snabbt och enkelt fast i fören och vinschas sedan fram och tillbaka över de roterande borstarna.
 4. Hastighet: 3-4 tvättar per timme beroende på båtlängd eller ca 2 minuter/meter båt.
 5. Intäktspotential: Cirka 3 000 000 SKr / år (juni – oktober i Sverige)
 
BoatWasher Stenungsund 2016:

 
BoatWasher Limhamn 2017:

Länk till Sydsvenskans FaceBooksida, www.facebook.com/sydsvenskan/videos/10155502312565490/
 
BoatWasher Fisksätra 2015 mfl:

Detta bildspel kräver JavaScript.

BoatWasher Vaxholm 2008:
 BoatWasher Swede 300M Twin Float, Vaxholm, 2008

 

Tvättbara skrov, kölar, drev, axlar och utombordarmontage:

Maskinen 1Maskinen 2maskinen 3

Såväl långkölade som fenkölade, och segelbåtar med utanpåliggande roder, kan tvättas.

maskinen 4maskinen 5maskinen 6maskinen 7

Även de flesta ving- och bulbkölar upp till ca 40cm bredd kan tvättas.

maskinen 8maskinen 9maskinen 10

Rak, fast propelleraxel är i de flesta fall inget hinder.  Två eller fler utombordare hindrar inte bottentvätt.  Flera axlar hindrar endast tvätt av sista biten på skrovet.

 BoatWasher-stationer med denna modell

Söderhamn, Stocksund, Lidingö, Svindersviken, Fisksätra, Saltsjöbaden, Gålö, Trosa, Limhamn, Stenungsund och Smögen, se www.boatwasher.se/karta

Tar liten plats – Är enkel att placera.

 • På bryggnock, mellan y-bommar, längs brygga eller mobil.

br_550_bryggnock_L
På bryggnock

br_550_mellan-bommar
Mellan y-bommar

br_550_langs_brygga
Längs brygga A

br_550_egen_bryggsida
Längs brygga B

br_550_friflytande
På svaj/mobil

Materialet

BoatWasher båtbottentvättar byggs i rostfritt syrafast stål i legeringar som passar både i sötvatten i havsmiljöer med hög eller mycket hög salthalt.

Vad gäller materialvalet är de viktigaste parametrarna, hållfasthet, korrosionstålighet, livslängd och reparationsegenskaper d.v.s. enkelt att bearbeta, svetsa i etc.

När det gäller korrosion finns det en regel som säger att ädla metaller äter upp mindre ädla metaller, det framgår bäst genom att titta på så kallade offeranoders funktion.
Det finns tre metaller som är ädlare än stålet i en BoatWasher och de är guld, silver och grafit (De minst ädla metaller som finns är aluminium, zink och magnesium och de finns inte i BoatWashers maskiner, förutom i anoder)

Konstruktionen

I BoatWasher´s anläggning är hela borstpaketet stillastående, båten vinschas över borstarna.  Detta gör att komponenterna inte utsätts för påfrestningar på samma sätt som om hela borstpaketet skulle röra sig under en stillastående båt.

BoatWasher är konstruerad för att klara tufft väder, temperaturförändringar, höga salthalter och föroreningar.

Maskinen är lätt kan lyftas med en vanlig lift som finns i hamnen eller av en mindre kranbil av typen som används vid sjösättning av fritidsbåtar.

BoatWasher står på hjul och kan med lätthet flyttas på land och placeras där man önskar, ytan som behövs för vinterförvaring är minimal.

Kapacitet

BoatWasher Swede, 400-600 MS Float har en kapacitet att tvätta 1200 båtar i månaden, med en bredd på 4, 5 eller 6 meter (bredd i vattenlinjen max 3,4, 4,4 eller 5,4 meter) oavsett längd och med ett djupgående upp till 2,4 meter.

Idag använder drygt 3 000 båtägare en BoatWasher för att hålla sina skrov rena från beväxning.

Handhavande

Maskinen är enkel att använda. Både för den båtägare som vill tvätta båten själv, den som vill bemanna maskinen/stationen med en maskinist och för den som underhåller maskinen.

Tättslutande uppsamlingsbassäng

 1. Med automatisk självförslutande och skrovanpassande port för minimalt vattenutbyte vid in- och utfart.
 2. Trattformad bassängbotten, släta bassängsidor och inga hindrande ramverk för effektiv styrning av tvättrester till pumpgrop.
 3. Pumpgrop i mitten på bassängen med slanganslutning för enklare slamsugning.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Den största miljönyttan med BoatWasher:s metod och maskin är den beteendeförändring som uppnås då båtägaren väljer BoatWasher istället för bottenfärg. I och med båtägarens beslut att sluta bottenmåla sin båt så stoppas all tillförsel av nytt gift till båtens skrov. Båtägarens beteendeförändring i sig stoppar ca 90% av giftläckaget från skrovet redan första säsongen och bassängen stoppar ytterligare ca 5% av giftläckaget (Ca 5% läcker från den gamla färgen under säsongen). Efter ca 3-4 års bottentvättande är skrovet i princip giftfritt. Läs mer om miljönyttan med borsttvätt här….

Välj mellan tre båt-bredder:  400 / 500 / 600 cm

Modell Maxmått båt:
Längd Bredd Bredd i
vattenlinjen
Djup
BW Swede 400 14 (28) m* 4 mmax 3,4 m 2,2 – 2,6 m
BW Swede 500 17 (34) m 5 mmax 4,4 m 2,2 – 2,6 m
BW Swede 600 20 (40) m* 6 mmax 5,4 m 2,2 – 2,6 m
 • Båtens längd är ingen begränsning då båten dras över borstarna.
  Dragpunkten placeras  så långt från borstpaketet som båten är lång. Ett annat sätt att tvätta långa båtar är att tvätta halva båten först och sedan vända båten och tvätta den från akterna.

Kom igång på en dag

Båttvättarna är enkla att placera och går snabbt att starta upp.
Väl på plats vid bryggan och 3-fas-handsken i elkontakten är det bara att köra igång.

 

Enkel att serva och vinterförvara

Lyfts upp med kran på ca 15 minuter.
Kan även sjösättas och torrsättas via båtramp/slip.

2016-07-07 22.34.19Sjösättning av Boatwasher båtbottentvätt i Stocksunds hamn 2

BoatWasher launch.jpg

 

Vinterförvaring:

Lämna kvar i vattnet om det finns möjlighet att hålla isfritt eller torrsätt och gör service enligt nedan och täck med pressenning.

 

Service:

 1. Torrsätt de delar som ska servas.
 2. Tvätta med högtryckspruta.
 3. Gör service enligt manual.
  1. Byte av hydraulolja
  2. Kontroll av mekanik, flytkroppar, chassi, el mm.
  3. Rulla eller lyft åter på plats.
  4. För detaljerad service instruktion, se länk…(lösenordsskyddad sida. Kontakta oss för mer info.)
   .

Ladda ner produktblad:
BoatWasher Swede FLOAT – Produktblad/Product Sheet