Metoden

Borsttvätt av båtbotten i vattnet

är en giftfri antifoulingmetod som ersätter behovet av bottenmålning på våren, bottentvätt på land vid höstupptagningen och som stoppar giftläckaget i havsmiljön.

Problemen: 

 1. Giftläckage från drygt 500 000 liter nymålad bottenfärg
  Drygt 500 000 liter giftig bottenfärg målas varje vår på fritidsbåtar i Sverige. Färg som sedan läcker biocider i havsmiljön, hela båtsäsongen.
 2. Tid
  Ett tråkigt, obekvämt och ohälsosamt arbete utförs under båten varje vår och höst: tvätta, slipa, måla, skrapa och så tvätta igen.
 3. Pengar.
  Det kostar mer och mer att hålla skrovet rent från beväxning med bottenfärg. Det ställer höga och dyra krav på uppsamling och rening av tvättrester på hösten.

Lösningen:

 1. Bottetvätta istället för att bottenmåla.
 2. Köp tvättbiljetter istället för bottenfärg.

Det blir:

 1. Miljövänligare.
  90-99% av giftläckaget från en båtbotten stoppas inom ett år, 100 % inom 2-3 år (beroende på typ av beläggning på skrovet), tack vare att:

  1. Båtägaren slutar att bottenmåla sin båt.
  2. BoatWasher tvättar endast båtar som inte längre bottenmålas med giftfärg.
  3. BoatWasher samlar upp tvättrester i en uppsamlingsbassäng under båttvätten.
  4. BoatWasher regelbundet suger upp tvättresterna i bassängen och lämnar dessa till miljöstation.
  5. BoatWasher använder inte några rengöringsmedel, endast mekanisk rengöring.
 2. Bekvämare/Sparar tid
  Båtägaren slipper arbetet med att bottenmåla på våren och bottentvätta på hösten. Många timmars obekvämt och hälsovådligt arbete ersätt av båtturer till båttvätten var 3:e till var 6:e vecka under sommaren. Tvättningen tar ca 15 minuter.
 3. Billigare
  Det är billigare att hålla båtskrovet rent genom att regelbundet borsttvätta än att få skrovet slipat och målat på våren och tvättat vid höstupptagningen.

  1. Båtägaren slipper kostnader för bottenfärg, penslar, tejp, slippapper mm, målning och hösttvätt vid upptagningen på hösten.
  2. Båtklubben/marinan slipper också tid och kostnader kopplade till hantering av giftiga bottenfärger.

Såhär beskriver Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna mfl fritidsbåts problematiken och lösningarna: