Metoden

Bottentvätt i en BoatWasher ersätter användningen av giftig bottenfärg och stoppar därmed giftläckaget i havsmiljön.

Problemen: 

 1. Giftläckage från minst 500 000 liter nymålad bottenfärg
  Minst 500 000 liter giftig bottenfärg målas varje vår på fritidsbåtar i Sverige. Färg som sedan läcker biocider i havsmiljön, hela båtsäsongen.
  .
 2. Ohälsosamt och obekvämt
  Ett ohälsosamt, obekvämt och för många, ett tråkigt arbete utförs under båten varje vår och höst: tvätta, slipa, måla, skrapa och så tvätta igen.
  .
 3. Kostar mycket pengar.
  Det kostar mer och mer att hålla skrovet rent från beväxning med biocidbaserad bottenfärg. Det ställer höga och dyra krav på uppsamling och rening av tvättrester på hösten. Krav som ändå bara löser 20% av problemet med giftläckaget.

Lösningen:

 1. Bottentvätta istället för att bottenmåla.

Resultat:

 1. Miljövänligare – Stopp av giftläckage.
  Redan första året stoppas 90-99% av giftläckaget från en båtbotten, 100% inom 2-3 år (beroende på typ av beläggning på skrovet). Tack vare att:

  1. Båtägaren slutar att bottenmåla sin båt.
  2. Endast båtar som inte längre bottenmålas med giftfärg tvättas.
  3. Inga rengöringsmedel används, endast mekanisk rengöring.
  4. Tvättrester samlas upp i en uppsamlingsbassäng under båttvätten.
  5. Bassängen slamsugs regelbundet och tvättresterna lämnas till miljöstation. Läs mer om miljönyttan här…
   BoatWasher verkningsgrad copyright 4
   .
 2. Bekvämare och hälsosammare
  Båtägaren slipper det obekväma och ohälsosamma arbetet med att bottenmåla på våren och bottentvätta på hösten. Många timmars obekvämt och hälsovådligt arbete ersätt av båtturer till båttvätten var 3:e till var 6:e vecka under sommaren. Tvättningen tar ca 15 minuter.
  .
 3. Spar tid och pengar
  Det är billigare att hålla båtskrovet rent genom att regelbundet borsttvätta än att få skrovet slipat och målat på våren och tvättat vid höstupptagningen.

  1. Båtägaren slipper kostnader för bottenfärg, penslar, tejp, slippapper mm, målning och hösttvätt vid upptagningen på hösten.
  2. Båtklubben/marinan slipper också tid och kostnader kopplade till hantering av giftiga bottenfärger.

Dessa stödjer och förordar metoden borsttvätt framför bottenmålning:

 1. Havs och vattenmyndigheten
 2. Naturskyddsföreningen
 3. Skärgårdsstiftelsen
 4. Svenska Båtunionen
 5. SweBoat
 6. Sportfiskarna
 7. Transportstyrelsen
 8. Naturvårdsverket
 9. Kemikalieinspektionen
 10. Sjöfartsverket
 11. Generalläkaren (Försvarsmaktens högste företrädare för hälso- och sjukvård).
 12. Statens geotekniska institut
 13. Länsstyrelsen Stockholm
 14. Länsstyrelsen Västernorrland
 15. Länsstyrelsen Västra Götaland
 16. Stockholms stads miljöförvaltning
 17. Miljösamverkan Stockholm

Såhär säger SDSN Ocean Solution Report 2017 om BoatWashers påverkan på FNs globala hållbarhetsmål:

Poistive impact on:
Goal 3: Good Health and Well-being
Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure
Goal 12: Responsible Consumption and Production
Goal 14: Life Below Water
Goal 15: Life on Land

BoatWasher SDG illustrationBoatWasher SDG text

Läs mer om BoatWashers inverkan på de globala hållbarhetsmålen här (sid 30/(58)..

Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna mfl beskriver problemet och lösningarna såhär:

Giftfria alternativ HaV

Affisch 6 sätt slippa bottenmåla