Metoden

Borsttvätt av båtbotten i vattnet är en giftfri antifoulingmetod som stoppar giftläckaget i havsmiljön genom att ersätta behovet av bottenmålning.

Problemen: 

 1. Giftläckage från drygt 500 000 liter nymålad bottenfärg
  Drygt 500 000 liter giftig bottenfärg målas varje vår på fritidsbåtar i Sverige. Färg som sedan läcker biocider i havsmiljön, hela båtsäsongen.
 2. Tid
  Ett tråkigt, obekvämt och ohälsosamt arbete utförs under båten varje vår och höst: tvätta, slipa, måla, skrapa och så tvätta igen.
 3. Pengar.
  Det kostar mer och mer att hålla skrovet rent från beväxning med bottenfärg. Det ställer höga och dyra krav på uppsamling och rening av tvättrester på hösten.

 

Lösningen:

 1. Bottetvätta istället för att bottenmåla.
 2. Köp tvättbiljetter istället för bottenfärg.

 

Det blir då:

 1. Miljövänligare.
  90-99% av giftläckaget från en båtbotten stoppas inom ett år, 100 % inom 2-3 år (beroende på typ av beläggning på skrovet), tack vare att:

  1. Båtägaren slutar att bottenmåla sin båt.
  2. BoatWasher tvättar endast båtar som inte längre bottenmålas med giftfärg.
  3. BoatWasher samlar upp tvättrester i en uppsamlingsbassäng under båttvätten.
  4. BoatWasher regelbundet suger upp tvättresterna i bassängen och lämnar dessa till miljöstation.
  5. BoatWasher använder inte några rengöringsmedel, endast mekanisk rengöring.
 2. Bekvämare/Sparar tid
  Båtägaren slipper arbetet med att bottenmåla på våren och bottentvätta på hösten. Många timmars obekvämt och hälsovådligt arbete ersätt av båtturer till båttvätten var 3:e till var 6:e vecka under sommaren. Tvättningen tar ca 15 minuter.
 3. Billigare
  Det är billigare att hålla båtskrovet rent genom att regelbundet borsttvätta än att få skrovet slipat och målat på våren och tvättat vid höstupptagningen.

  1. Båtägaren slipper kostnader för bottenfärg, penslar, tejp, slippapper mm, målning och hösttvätt vid upptagningen på hösten.
  2. Båtklubben/marinan slipper också tid och kostnader kopplade till hantering av giftiga bottenfärger.

 

Såhär säger SDSN Ocean Solution Report 2017 om BoatWashers påverkan på FNs globala hållbarhetsmål:

Postive impact on:
Goal 3: Good Health and Well-being
Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure
Goal 12: Responsible Consumption and Production
Goal 14: Life Below Water
Goal 15: Life on Land

BoatWasher SDG illustrationBoatWasher SDG text

Läs mer om BoatWashers inverkan på de globala hållbarhetsmålen här (sid 30/(58)..

 

 

Såhär beskriver Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna mfl fritidsbåts problematiken och lösningarna: