Verkningsgrad/miljönytta avseende stopp av giftläckage från båtbotten

BoatWasher förbättrar vattenkvaliteten kring varje BoatWasher-station.

Varje båtägare som väljer BoatWasher framför giftig bottenfärg stoppar giftläckaget från sitt skrov, för evigt.

  1. BoatWasher tvättar inga båtar som bottenmålas.
  2. En båtägare som bottenmålar behöver inte Boatwashers tjänster.
  3. Båtägaren slutar att bottenmåla när hen blir kund hos BoatWasher!
  4. En BoatWasher i en båthamn förbättrar snabbt vattenkvaliteten tack vare att giftläckaget från varje båt i hamnen, som använder båttvätten, stoppas.

 

BoatWasher verkningsgrad copyright 4

 

Verkningsgrad avseende stopp av giftläckage från en båt som har gammal bottenfärg kvar på sitt skrov:

År 1 – 95%,

År 2 – 98%,

År 3 och framåt 100%
.

 

Såhär har BoatWasher beräknat verkningsgraden.

1. En båtägare som blir kund hos BoatWasher slutar att bottenmåla och bottentvättar istället. Det innebär att giftläckaget från denna båt minskas med ca 90-95%, direkt, för evigt, beroende på vad för bottenfärg som använts tidigare! Om tvättresterna tas om hand i en uppsamlingsbassäng under båttvätten kan giftläckaget minskas ytterligare några procent.

2. BoatWasher tillåter inte bottentvätt av båtar som är målade för säsongen. Båtägare som bottenmålat vill heller inte bottentvätta sin båt under säsongen. Då lossnar ju den färg som skyddar från beväxning. Färg som båtägaren köpt för dyra pengar och lagt tid på att få dit.

3. En båt bottenmålas med ca 2 liter giftfärg varje år. Färg som läcker gift i vattnet hela båtsäsongen (en del av giftet, ca 20%, hamnar på land vid höstupptagningen).

4. En BoatWasher har kapacitet att hålla ca 1 500 båtar rena från beväxning en säsong, se www.boatwasher.se/kapacitet. En BoatWasher kan därmed stoppa årligt återkommande giftläckage från ca 3 000 liter färg (2 liter x 1500 båtar).

5. De sista ca 10 % gift sitter i den gamla bottenfärgen. Med åren minskas giftläckaget från den gamla bottenfärgen genom utlakning, men också genom att lite av färgen kan lossna vid borsttvättning. Vår uppskattning är att det tar max två år att borsta bort all löst sittande gammal bottenfärg.

6. Tvättrester som havstulpaner, alger, färgrester mm fångas upp i en uppsamlingsbassäng under BoatWashern, bassängen slamsugs regelbundet och tvättresterna omhändertas enligt kommunernas regler för miljöfarligt avfall. Denna uppsamlingsprocess innebär att även de sista 8-10% av giftläckaget från båtbotten hindras från att läcka ut i havsmiljön.

7. Givetvis är det så att en liten del av vattnet och tvättrester i bassängen kan slinka ut när båten åker in och ut ur uppsamlingsbassängen. Detta läckage uppskattar vi kan uppgå till ca 1-2 % av det totala giftläckaget från en båt.

8. Det lilla giftläckaget från tvättresterna som samlas upp är huvudsakligen från ”lagliga bottenfärger” som vanligtvis tillåts läcka i havsmiljön hela säsongen. Vi vet att det förekommer båtägare som använder olagliga bottenfärger och att det kan förekomma TBT i de gamla färglagren. Mängden TBT i färglagren varierar från båt till båt.

Enligt forskaren Britta Eklunds senaste skrov-scanningarna (2014-2015) efter gifter i båtskrov på bl.a. Bosön/Lidingö så är det ca 20-30% av båtarna som TBT i färglagren. Att det lossnar färg med TBT vet vi efter analys av tvättresterna i våra uppsamlingsbassänger. Bra är att vi faktiskt samlar upp tvättresterna och hanterar dem som miljöfarligt avfall.

9. BoatWasher råder de båtägare som misstänker att att deras båtskrov innehåller TBT att avgifta sitt skrov innan de använder BoatWashers tjänster. Genom samtal med våra kunder erfar vi också att fler och fler båtägare själva väljer att ta bort den gamla bottenfärgen och lägger på en epoxifärg eller motsvarande. De gör det för att de vill ha ett snyggt, vattentätt, friktionsfritt och gärna giftfritt skrov. Vi råder dem här www.boatwasher.se/detox .

Så, summa kardemumma,
efter våra egna uppskattningar, kunskap och erfarenheter, vågar vi hävda att metoden borsttvätt, om den utövas rätt och riktigt, STOPPAS giftläckaget från en båt inom högst tre år.

Här finns vi www.boatwasher.se/karta

Välkommen!

🙂