Om Boatwasher Sweden AB

BoatWasher bedriver ett havsmiljö-arbete för att minska giftläckaget från båtbottenfärger och samtidigt göra båtlivet enklare och billigare.

De problem som BoatWasher bidrar till att lösa är:

  • 2 000 000 timmar av obekvämt, ohälsosamt och stundtals farligt arbete för båtägare på våren.
  • Varje år återkommande giftläckage från 700 000 liter bottenfärg i Sveriges havsmiljö.
  • 1 000 000 timmar av obekvämt, ohälsosamt och stundtals farligt arbete för båtägare på hösten.

Den som väljer BoatWasher istället för bottenfärg spar sin tid, sin hälsa, sina pengar och havsmiljön.

BoatWasher är ett giftfritt antifouling-koncept som ersätter både behovet av målning med giftiga bottenfärger och tvätt av båtbotten på land.

Hitintills har BoatWasher lyckats övertyga drygt 3 000 båtägare att bottentvätta istället för att bottenmåla och därmed både stoppat användningen av drygt 6 000 liter bottenfärg samt för många båtägare sparat 1 000-tals kronor och reducerat det ohälsosamma och obekväma arbetet kopplat till bottenmålning till ett minimum. 
Visionen

BoatWasher AB:s vision är att att det ska bli möjligt för båtägare i hela världen att bekvämt och till rimlig kostnad hålla sina skrov rena från beväxning utan att använda giftiga båtbottenfärger.
.

BoatWasher bedriver sitt havsmiljöarbete genom att:

  1. Sprida kunskap om bottenfärgs-problematiken samt produkter och tjänster som kan ersätta användningen av biocidbaserade bottenfärger.
    .
  2. Driva båtbottentvätt-stationer i Sverige för att bevisa att metoden borsttvätt fungerar. Ambitionen är att etablera båtbottentvättar i alla svenska hamnar med mer än 500 båtar förtöjda inom en radie på 5 Nm. På sikt även utomlands. BoatWasher finns dock redan i Frankrike.
    .
  3. Utveckla, tillverka och sälja marknadens bästa båtbotten-tvättmaskiner.

 

 

Boatwasher Sweden AB ­- Team

Den dagliga verksamheten bedrivs från kontoret i Saltsjöbaden. Verksamheten bedrivs med modernt IT-stöd och ”molnet-lösningar” som möjliggör för samtliga medarbetare och partner att samarbeta effektivt oavsett var man befinner sig. Tillverkning och sammansättning sker idag i Sverige. Komponenter köps huvudsakligen i Sverige, Danmark och Tyskland.

VD, försäljning och marknadsföring:

Odd Klofsten (delägare)
– Entreprenör, projektledare, marknadsförare med erfarenheter från både drift av varv/marinor (Svenska kryssarklubben Malma Kvarn, Värmdö och Vikingarnas Segelsällskap, Djurgården, Stockholm) samt försäljning och marknadsföring mot konsumenter och B-t-B (Bonnier Affärsinformation, Dagens Industri m fl) Se även www.linkedin.com/in/oddklofsten/

Styrelseordförande, ekonomi och finansiering

Rolf Elliot (delägare)
– Ekonom med mångårig erfarenhet från ekonomifunktioner på större bolag, däribland Digital Equipment Corp. Därefter entreprenör med egen verksamhet inom marinservice och försäljning av båtar.

Tillverkning och produktutveckling:

Rolf Elliot och Odd Klofsten
Tillverkning och produktutveckling sker i samarbete med legotillverkare, specialister och komponentleverantörer huvudsakligen i Stockholmsområdet.

Stationsdrift

Vi rekryterar varje sommar stationsansvariga, se www.boatwasher.se/jobb

BoatWasher, borsttvätt, båtbottentvätt, green antifouling (1)

Tillverkning och konstruktionsutveckling

Produktutveckling och konstruktionsarbete sker i nära samarbete med båtägare, stationsinnehavare och konstruktörer. För att säkerställa högsta kvalitet sker sammansättning, tillverkning av vissa delar, komponentinköp i egen regi. Endast utvalda leverantörer anlitas för respektive tillverkningsmoment och leverans av komponenter. Huvudsakliga komponenter är borstar, hydraulik och flytblock och rostfritt stål av högsta kvalitet.

Sedan starten 1996 har BoatWasher etablerat 18 BoatWashers.
Sedan 2014 driver BoatWasher 11 stationer i egen regi (BW=Stationer i egen regi). Resterande stationer drivs eller har drivits av köparna av maskinerna.

Söderhamn
Sandhamn (BW)
Vaxholm Norr (BW)
Vaxholm Söder
Stocksund (BW)
Lidingö
Kvarnholmen (BW)
Fisksätra (BW)
Saltsjöbaden (BW)
Ingarö/Kolström
Nynäshamn (BW)
Trosa (BW)
Gålö/Morarna (BW)
Västervik
Malmö/Limhamn
Stenungsund (BW)
Smögen (BW)
Frankrike

 

Non-toxic-antifouling / Green Antifouling, i sin linda.

Metoden borsttvätt är i sin linda och alla som på något sätt bidrar till att båttvättstationer öppnas gör en pionjärinsats för havsmiljön och ett bekvämare båtliv. Det krävs stora informationsinsatser för att ändra båtägares beteende varför en stor del av BoatWasher:s marknadsförings- och försäljningsbudget läggs på att skapa kännedom om metoden bland båtägare samt för att finna lämpliga platser för båttvättar och former för drift och ägande av dessa.

Historik, utveckling och resultat.
Grundaren Gustaf Otto Douglas har sedan 1996 bedrivit ett intensivt lobbyingarbete för att öppna ögonen hos båtägare och marina branschen för alternativa metoder till bottenmålning. Den första BoatWashern i Sverige startades 1997 och drevs av Bo Sandelius.

I samarbete med Håll Sverige Rent öppnades sedan båttvättstationer i Nynäshamn (2000), Trosa (2005) och Lidingö (2008). Totalt har 23 borsttvättsstationer öppnats i Sverige. Av de ca 4 000 båtägare i Sverige som har slutat bottenmåla och anammat metoden bottentvätt tvättar ca. 90 % sina båtar i en BoatWasher båtbottentvätt.

Våren 2010 rekryterades Odd Klofsten till ny försäljnings- och marknadschef. Våren 2011 gick Gustaf Otto Douglas i pension och Odd Klofsten tog över som VD. Sedan nystarten 2010 har 13 nya stationer öppnats, tillverkning flyttats från Finland till Sverige och fler kompetenser knutits till företaget. Detta har bl.a. möjliggjort ett stort produktutvecklings-språng och avsevärt förbättrad kvalitet samt kortare leveranstider.

BoatWashers viktigaste resultat är antal liter biocidbaserad bottenfärg som stoppats från att läcka i havsmiljön. Därefter kommer nöjda kunder samt marknadsmässig ersättning till medarbetare, leverantörer och de som tar finansiell risk i detta projekt.

Bokslut alla bolag

Kommentarer till resultatutvecklingen ovan:

2010-2011 Startade vi egen tillverkning av borsttvättar i Sverige och sålde snabbt 4 st.

2012 missuppfattade Hav- och vattenmyndigheten metoden borsttvätts miljönytta jämfört med hösttvätt på spolplatta vilket nästan tvingade alla etablerade BoatWashers att stänga verksamheten.

Genom intensivt och hårt lobby/informationsarbete mot myndigheter, miljöorganisationer och fritidsbåtsbranschen lyckades vi få dessa förstå att BoatWasher STOPPAR giftläckaget från de båtar som bottentvättas hos BoatWasher istället för att bottenmålas. Nu går det äntligen åt rätt håll på och på rätt sätt.

Lönsamheten kommer när fler båtägare insett fördelarna med att bottentvätta eller lagstiftarna förbjudit biocider i bottenfärg.

Klicka på bilden för att få komplett info om BoatWasher från ”allabolag.se”

PS

Köp tvättbiljett istället för bottenfärg www.boatwasher.se/betala

Saknar du en BoatWasher nära dig? Låt oss öppna en ny www.boatwasher.se/finansiering

DS