Om Boatwasher Sweden AB

 

Boatwasher grundades 1996 och har sedan dess bedrivit ett intensivt lobbyarbete för att öppna ögonen hos båtägare och marina branschen för alternativa metoder till bottenmålning. Den första BoatWashern i Sverige startades 1997.

I samarbete med Håll Sverige Rent öppnades sedan båttvättstationer i Nynäshamn (2000), Trosa (2005) och Lidingö (2008). Totalt har 23 borsttvättsstationer öppnats i Sverige. Av de ca 4 000 båtägare i Sverige som har slutat bottenmåla och anammat metoden bottentvätt tvättar ca. 90 % sina båtar i en BoatWasher båtbottentvätt.

Sedan 2010 har 13 stationer öppnats och tillverkning flyttats från Finland till Sverige.

BoatWashers viktigaste resultat är antal liter biocidbaserad bottenfärg som stoppats från att läcka i havsmiljön. Därefter kommer nöjda kunder samt marknadsmässig ersättning till medarbetare, leverantörer och de som tar finansiell risk i detta projekt.

Genom intensivt och hårt lobby- och informationsarbete mot myndigheter, miljöorganisationer och fritidsbåtsbranschen har vi lyckats förmedla att BoatWasher stoppar giftläckaget från de båtar som bottentvättas istället för att bottenmålas.

Den som väljer BoatWasher istället för bottenfärg sparar tid, sin hälsa, sina pengar och havsmiljön.

BoatWasher är ett giftfritt antifouling-koncept som ersätter både behovet av målning med giftiga bottenfärger och tvätt av båtbotten på land.

BoatWasher bedriver ett havsmiljöarbete för att minska giftläckaget från båtbottenfärger och samtidigt göra båtlivet enklare och billigare.

Vår vision är att att det ska vara möjligt för båtägare i hela världen att bekvämt och till en rimlig kostnad hålla sina skrov rena från beväxning utan att använda giftiga båtbottenfärger.

Vårt havsmiljöarbete bedrivs genom att sprida kunskap om bottenfärgs-problematiken samt produkter och tjänster som kan ersätta användningen av biocidbaserade bottenfärger. Driva båtbottentvättar i Sverige för att bevisa att metoden borsttvätt fungerar. Ambitionen är att etablera båtbottentvättar i svenska och utländska hamnar, att utveckla, tillverka och sälja marknadens bästa båtbottentvättar.

Tillverkning och drift

Produktutveckling och konstruktionsarbete sker i nära samarbete med båtägare, stationsinnehavare och konstruktörer. För att säkerställa högsta kvalitet sker sammansättning, tillverkning av vissa delar, komponentinköp i egen regi. Endast utvalda leverantörer anlitas för respektive tillverkningsmoment och leverans av komponenter. Huvudsakliga komponenter är borstar, hydraulik och flytblock och rostfritt stål av högsta kvalitet.

Sedan starten 1996 har BoatWasher etablerat 18 BoatWashers

BoatWasher, borsttvätt, båtbottentvätt, green antifouling (1)