Omgivningspåverkan

I en hamn med 200 bottenmålade fritidsbåtar läcker varje båtsäsong ca 400 liter bottenfärg gift i hamnbassängen. BoatWasher stoppar detta giftläckage, för evigt.

Du kan i princip se en BoatWasher som ett reningsverk. Ett reningsverk som renar hamnen och omgivande vattendrag från gifter som koppar, zink mfl som läcker från bottenfärger på fritidsbåtar.

Detta är möjligt tack vare att BoatWasher övertygar båtägare att sluta använda gift på sina båtskrov som annars skulle läcka i vattnet.

Maskinen i sig har en ljudnivå motsvarande en hårfön och avger under ett år ca 1,5 ml tvättrester/båt som tvättas. 

Verkningsgraden per båt som använder BoatWasher istället för bottenfärg är ca 95% år ett och 100% år tre avseende stopp av giftläckage från båtskrovet. Därmed förbättras vattenkvaliteten i hamnen avsevärt redan efter 12 månader.

Såhär säger SDSN Ocean Solution Report 2017 om BoatWashers påverkan på FNs globala hållbarhetsmål:

Postive impact on:
Goal 3: Good Health and Well-being
Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure
Goal 12: Responsible Consumption and Production
Goal 14: Life Below Water
Goal 15: Life on Land

BoatWasher SDG illustrationBoatWasher SDG text

Läs mer om BoatWashers inverkan på de globala hållbarhetsmålen här (sid 30/(58)..

 

Bakgrund:

Den som badar i en hamn med fritidsbåtar, badar i princip i förgiftat vatten.
En stor majoritet av fritidsbåtarna i en svensk hamn bottenmålas varje vår med ca 2 liter ny giftig bottenfärg för att förhindra beväxning på båtskrovet. Beväxning som annars skulle minska båtens fart eller öka bränsleförbrukningen. Bottenfärgerna är avsedda/konstruerade för att läcka gift och är därmed en källa till gifter vattnet, i bottensediment och i marken på båtuppställningsplatser. Kan en båtägare sluta måla sin båtbotten så stoppas tillförseln av nya gifter i havsmiljön.

 

Syfte:

Syftet med etablering och drift av en BoatWasher i en hamn är förbättra kvaliteten på vattnet och bottensedimenten, i hamnen och omgivande vattendrag, avseende gifterna; koppar, zink mfl som finns i båtbottenfärger.

Metod:

 • Vattenkvaliteten, både vid BoatWashern och i upptagningsområdet, förbättras avsevärt tack vare att båtägare i upptagningsområdet för båttvätten slutar med att bottenmåla sina båtar, för att istället, under båtsäsongen, med hjälp av BoatWashern mekaniskt, helt utan kemiska rengöringsmedel etc., borsta bort beväxningen på skrovet.
 • Tvättning i anläggningen utföres endast på båtar som ej längre botttenmålas och som ej är bottenmålade för säsongen eller som är helt skrovrena*. Båtar som är övermålade med en hård biocidfri färg är också ett godkänt alternativ. Skriftlig information riktat till båtägarna om kraven på giftfria färger finns uppsatt vid tvätten.
 • Tvättresterna fångas upp i en uppsamlingsbassäng under båttvätten som funktionskontrolleras minst 2 ggr under säsong. Tvättresterna tas om hand genom slamsugning minst en gång per år och hanteras som miljöfarligt avfall. Kvitton eller transportdokument som styrker att slammet transporterats av en godkänd transportör och tagits hand av en godkänd mottagare av farligt avfall sparas i minst 3 år och redovisas vid förfrågan till miljöenheten, Nacka kommun.
 • BoatWashern har kapacitet att hålla ca 1 500 båtar fria från beväxning en hel säsong i Östersjön. Det innebär att ca 3 000 liter bottenfärg ej längre behöver tillföras dessa båtskrov som därmed slutar läcka gifter i havsmiljön, för evigt.
 • Upptagningsområdet/räckvidden för en BoatWasher är ca 20km radie från båtbottentvätten eller båtar som kan nå stationen inom ca 40 minuters båtfärd.

Verkningsgrad avseende förbättrad vattenkvalitet i fritidsbåtshamn och omgivande vattendrag:

 • Giftläckaget i havsmiljön från varje båt som väljer BoatWasher istället för bottenfärg reduceras första säsongen med ca 95%, andra säsongen ca 98% och tredje säsongen ca 100%.
 • Effektivitetsförlusten första året är därmed ca 5% och utgörs av giftläckage från båtens gamla bottenfärg när den ligger i vattnet (ca 4%) och vattenutbytet med uppsamlingsbassängen (ca 1%) då båten passerar in och ut.
 • Andra året är effektivitetsförlusten ca 2% och utgörs av giftläckage från båtens gamla bottenfärg när den ligger i vattnet (ca 1,6%) och vattenutbytet med uppsamlingsbassängen (ca 0,4%).
 • Tredje året är båtskrovet i princip giftfritt och läcker inte längre något gift i havsmiljön.
 • Tvättresterna från tvättning av ett båtskrov i en BoatWasher under en säsong i Östersjön är i genomsnitt ca 100 ml/år och utgörs huvudsakligen av havstulpaner, alger och en liten del färgflagor och pigment.
 • Effektivitetsförlusten de första två åren innebär därmed att ca 1,4 ml tvättrester per båt och år hamnar utanför uppsamlingsbassängen.
* För att en båt ska få klassas som helt ren, skrovren, krävs att båten aldrig målats med giftiga bottenfärger alternativt att båten sanerats från alla gamla färglager. Vid sanering av gamla bottenfärger ska all färg tas bort genom exempelvis slipning eller blästring. För skrovrena båtar finns inga restriktioner. De kan tvättas i princip var som helst utan krav på rening av tvättvattnet.