Rengör båtbotten från gammal lös färg

Som ett första steg för att minimera giftläckaget från din båtbotten så kan du innan sjösättning göra rent ditt skrov från gammal löst sittande färg.

Använd t.ex. kraftig högtryckstvätt och borste eller slipmaskin med uppsamling. För att minska förorening på marken bör färgrester samlas upp och slängas som miljöfarligt avfall. Tänk också på att gamla färglager på din båt kan innehålla giftig TBT-färg. Du bör därför utföra arbetet med skyddande klädsel och ansiktsmask.

I princip kan du göra det som står på färgburken inför målning med bottenfärg dvs göra rent/förbereda så att det går att måla och sedan låta bli att måla. Då får du en slät yta som ger lägre friktion och utan lösa färgrester som lossnar vid borsttvätt eller högtryckstvätt på land. Meningen med detta arbete är ju att minimera/stoppa giftläckaget vid bottentvätt och minska friktionen.

Vill du ha ett riktigt snyggt, snabbt och helt giftfritt skrov med fuktspärr så föreslår vi att du gör en BoatWasher Detox Glide & Shine, se www.boatwasher.se/detox

Lycka till!