Skrov-ren båt, giftfritt skrov….

Vad är en skrovren båt, ett giftfritt, eller avgiftat skrov?

Enligt Miljösamverkan Stockholms län (MSL):

För att en båt ska få klassas som helt ren, skrov-ren, krävs att båten aldrig målats med giftiga bottenfärger alternativt att båten sanerats från alla gamla färglager.

Har man tidigare målat båten och sedan slutar måla den finns den gamla färgen kvar. Detta gör att båten fortsätter att läcka föroreningar när den ligger i vattnet och vid tvättning av båtbottnen och kan inte anses vara skrov-ren. Vid sanering av gamla bottenfärger ska all färg tas bort genom exempelvis slipning eller blästring.

För skrov-rena båtar finns inga restriktioner.
De kan tvättas i princip var som helst utan krav på rening av tvättvattnet. MSL anser att tvättvatten från skrov-rena båtar inte kräver någon rening eftersom de inte sprider miljöfarliga ämnen.

Läs mer om hur du kan göra ditt skrov giftfritt och andra fördelar med ett giftfritt skrov, www.boatwasher.se/detox