Nej, till spolplatta!

Välj BoatWasher framför bottenmålning och hösttvätt på spolplatta = Enklare, billigare och miljövänligare.

Med en borsttvätt i eller i närheten av er båtklubb/hamn kan båtägarna skippa bottenmålningen helt och hållet. På så sätt kan båtklubben och båtägarna få ett bekvämare, billigare och miljövänligare båtliv. Giftläckaget från bottenfärgerna stoppas till 100%.

Ren båtbotten utan färg
Om båtägaren bottentvättar istället för att bottenmåla så är skrovet rent när båten tas upp på hösten. Är båten ren, när den tas upp inför vinteruppläggning, behöver den inte tvättas över spolplatta utan kan direkt ställas på plats.


Spolplatta = Dyrt, giftigt och tidsödande

Fortsätter båtägaren att bottenmåla tar upptagningen längre tid, blir dyrare och mer riskfylld, jämfört med att ställa en ren båt på plats direkt. Samtidigt som ca. 80% av giftläckaget fortsätter. Endast giftläckaget på land stoppas (20%).

Upptagningen tar längre tid därför att varje båt behöver ”stanna” och tvättas över spolplattan, vilket medför både ökade kran-/lyftkostnader och större arbetsinsats. Att tvättningen, som oftast utförs manuellt med högtrycksspruta under båten medans båten hänger i kranen, utgör ett förlängt/extra riskmoment.


Borsttvätt=Billigare, enklare och miljövänligare

Dessa merkostnader och risker, kopplade till fortsatt bottenmålning och tvätt över spolplatta vid höstupptag, kan båtklubben helt undvika om båtägarna/medlemmarna slutar att bottenmåla och borsttvättar istället. Investeringar och merkostnader som i förlängningen drabbar medlemmen/båtägaren.

Inte spolplatta

Att sluta bottenmåla och börja borsttvätta innebär ingen merkostnad för båtägaren eller båtklubben. De pengar båtägaren idag lägger på färg läggs då istället på borsttvättning. Antingen betalar båtägaren för bottentvättningen på närmaste borsttvättstation eller så skaffar båtklubben en egen borsttvätt.

De ”färgpengar” båtägaren sparar, betalar av en båtbottentvättmaskin på 2-3 år. Maskinen håller ca 10 år, om den sköts rätt. ”År tre eller fyra och framåt, tvättar båtklubben gratis”.

Det går bra att bottentvätta en båt med gammal bottenfärg hos BoatWasher. Vi samlar upp och hanterar tvättresterna enligt reglerna för borsttvätt.

PS

Köp tvättbiljett istället för bottenfärg www.boatwasher.se/betala 

Saknar du en BoatWasher nära dig?
Låt oss öppna en ny www.boatwasher.se/finansiering  

DS