Transport av maskin

Lista på saker som måste göras innan man transporterar maskinen.

1. Öppna manöverkonsollen och öppna ventilerna

2. Stäng bryggorna

3. Stäng ventiler

4. Fäst säkerhetsstängerna och surra ett rep mellan dem som manöverkonsollen sedan kommer vila mot

5. Skruva loss slangar i manöverkonsollen 1,2,3 och slangen till höger av de tre

6. Tejpa slangar så att de inte läcker

7. Ta bort hjul och räcken

8. Fäll manöverkonsollen på repet som är spänt mellan säkringsstängerna

9. Stäng manöverkonsollen

10. Spänn fast och säkra hjul samt räcken i trävaggan i maskinen