Tvättalarm

Få ett sms eller mail när det är dags att bottentvätta

Rapportörer längs Sveriges kuster följer varje vecka upp beväxningen på båtskroven. Så fort havstulpanerna börjar sätta sig, ”settla”, i ett område går ett larm ut via sms eller email till de som prenumererar på tjänsten.

Tack för ditt intresse!
Sms:a ”havstulpan start” till 711 20, så reggas du automatiskt.
Här kan du bottentvätta www.boatwasher.se/karta  
Välkommen!

Aktuella havstulpanvarningar,

se http://skargardsstiftelsen.se/naturvard/havstulpanvarningar/

Om Havstulpanprojektet

Vi citerar informationens om finns på länsstyrelsens webbsida:

Havstulpanprojektet är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen och Informationscentralen för Egentliga Östersjön vid Länsstyrelsen i Stockholms län och från 2008 även Håll Sverige Rent.

Syftet med projektet är att undersöka och sprida information om när havstulpanerna sätter sig fast för att på så sätt kunna minska och på sikt få slut på användandet av giftiga båtbottenfärger. Projektet får hjälp av skärgårdsbor, båtklubbar och tillsynsmän från Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län med att kontinuerligt undersöka havstulpanernas fastsättning vid ett antal kontrollstationer.

Var plattor har funnits utsatta syns i de två kartorna närmast härunder. Kartorna har tagits fram av Skärgårdsstiftelsen. Observatörer och plattor finns från Gävleborgs län i norr till Malmö i Skåne längst i söder. I år utvidgar vi verksamheten till att även innefatta kustområdena upp till Umeå. När våra medarbetare upptäcker havstulpaner på sina påväxtplattor meddelas detta till Informationscentralen som sedan informerar båtorganisationer, media, andra länsstyrelser med flera för att tala om att en tvätt av båtbottnarna kan begränsa havstulpanproblemet för enskilda båtägare.

Mer info på www.batmiljo.se

Både Rolf och Odd i Boatwasher, är observatörer och har plattor uthängda vid sina båtplatser.
Rolf – Norröra
Odd – Erstaviken och Vårgärdssjön i Saltsjöbaden

Mvh
Boatwasher 🙂

PS

Köp tvättbiljett istället för bottenfärg www.boatwasher.se/betala 

Saknar du en BoatWasher nära dig? Låt oss öppna en ny www.boatwasher.se/nybattvatt 

DS