Tvättråd & Miljöregler

1. Sluta bottenmåla din båt.

Det är ok att bottentvätta med gammal bottenfärg kvar om båten inte bottenmålats innevarande säsong, men INTE om det finns risk för TBT-läckage från gamla färglager eller om lokala regler* säger annat.

Om det finns risk för TBT-läckage från gamla färglager behöver du först göra en ”BoatWasher Detox” för att bli av med de gamla giftlagren i skrovet.

OBS!
Maskinen är inte avsedd för tvätt av båtar med beväxning som är äldre än cirka en månad och som av den anledningen sitter hårt fast på skrovet. Maskinen är heller inte av sedd för sanering av gammal lös bottenfärg.
.

2. Bottentvätta när beväxningen på skrovet minskar farten eller ökar bränsleförbrukningen.

Du kan även titta på skrovet då och då, eller känna med handen, för att se om det kommit slem, alger, havstulpaner eller annan beväxning på skrovet. I princip behöver du bottentvätta ungefär en gång i månaden beroende på när båten sjösätts respektive torrsätts, väderlek, var båten ligger förtöjd och hur viktigt det är för dig att båten är ren, snygg eller snabb.

3. Låt inte beväxningen på skrovet (havstulpaner musslor mm) sitta kvar längre än 3-4 veckor i saltvatten (på svenska västkusten, Nordsjön och Atlanten) respektive 5 veckor i bräckt vatten (Östersjön).

4. Boka tid här www.boatwasher.se/boka
eller ring 070 578 41 24

Tips:

Om du inte får bottentvätta din båt på land vid höstupptagningen och du har för avsikt att sluta bottenmåla och i fortsättningen bottentvätta, kan du låta bli att göra rent skrovet under vattenlinjen. Undantag: Om det finns havstulpaner på skrovet, skrapa ner dessa i en hink med en isskrapa INNAN de torkat in.  Sjösätt det smutsiga skrovet till våren och kom och bottentvätta hos oss när det börjar växa på skrovet igen.

Kortversion av tvättregler:

Dessa båtbottnar kan tvättas hos BoatWasher:.

  • Skrov bottenmålat med biocidfri färg inför säsongen – JA
  • Skrov som ej längre bottenmålas, men som har gammal bottenfärg kvar – JA
  • Giftfritt skrov (aldrig målat med biocid eller avgiftat) – JA

Dessa får ej utnyttja båtbottentvätten

  • Skrov med TBT i gamla färglager – NEJ
  • Skrov bottenmålat med biocidbaserad färg inför säsongen – NEJ

Välkommen!

PS.

För dig som vill fördjupa dig i miljöfrågorna, läs även dessa texter:

DS.

* Om det finns lokala tvättregler så är de skrivna på respektive stationssida, se Stationer .