Västkusten

Visst måste det vara möjligt för båtägare på västkusten att sluta bottenmåla och istället borsttvätta?!

 

Såhär ser våra arbetshypoteser ut för minskad användning av bottenfärger på västkusten mha borsttvättning av båtar.

1. I vissa hamnar växer det inte mer än att man klarar sig på att bottentvätta var 2-5 vecka.
Detta kan vara ok för båtägare som ofta använder sina båtar och som har ett stort miljöengagemang. Dessa båtägare finns, och vi jobbar på att finna fler. Läs gärna Anna-Lisa Wranges rapport om påväxt på västkusten.

2. Kombinationen hård, tvättbar bottenfärg med svagare gifthalt och regelbunden borsttvättning.
Kan vi finna en hård bottenfärg med en låg gifthalt som bromsar beväxningen i den grad att borstning en gång i månaden räcker för att hålla skrovet rent så kan metoden borsttvätt attrahera fler båtägare på västkusten.

3. Båtägare som sjösätter under kort period (semesterveckor) kan klara sig med att borsttvätta en eller två gånger under semestern.

4. Vi behöver finna och skapa dialog med båtägare på västkusten som vill slippa bottenmåla, eller som redan idag förlitar sig på giftfria metoder för att hålla sitt skrov fritt från beväxning.

5. Snarast sätta upp en pilotstation på västkusten för att bevisa att det är möjligt.

Var med på uppstarten av en första BoatWasher på västkusten
Köp startup årskort

 

Vad tänker du?
Hör av dig till  odd@boatwasher.se
eller debattera på Facebook https://www.facebook.com/pages/Vi-som-bottentv%C3%A4ttar/246597308737941?ref=hl

 

 

 

Anteckningar:

131107

Svar på frågor från västkustbo https://boatwasher.se/component/content/article/244-svar-till-vaestkustbo-131107